REGULAMENTUL Campaniei  “Soare pe terasa ta cu PrestigeHome”

 

 1. ORGANIZATORUL
 • Societatea PRESTIGE MOB SRL, numită în continuare “PRESTIGE” sau “Organizatorul”, cu sediul social in JUDETUL PRAHOVA, COMUNA GHERGHITA, SAT INDEPENDENTA , STR PRINCIPALA , NR 19 si sediu lucrativ / punct de lucru in JUDETUL ILFOV, BALOTESTI, STR UNITATII, NR. 38, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/2013/2002, cod unic RO6600187, lanseaza campania promotionala numita “Concurs Paste” (denumita in continuare „Campania”).
 • Participarea la Campanie implica acceptarea si insusirea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”).
 • Regulamentul, precum si detaliile Campaniei, sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.prestigehome.ro), pe toata Durata Campaniei. De asemenea, orice persoana interesata poate solicita o copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise la adresa Organizatorului din Balotesti, Str. Unitatii 38, Judetul Ilfov.

 

 1. SCOPUL. DURATA. TERITORIUL
 • Campania este organizata pe baza prezentului Regulament si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000, actualizata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
 • In conformitate cu prevederile art. 41 (2) din O.G. nr.99/2000, PARTICIPANTILOR NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA, PARTICIPAREA LA CAMPANIE FIIND GRATUITA.
 • In acest sens, toti Participantii sunt inscrisi gratuit si automat in Campanie in momentul realizarii unei actiuni descrise la art. 4.2 din Regulament.
 • Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei in perioada pana la ora 23:59:59 (denumita in continuare „Durata”). Campania poate fi prelungita sau suspendata de catre Organizator prin Act Aditional la prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul va suspenda/ prelungi Campania, un anunt va fi publicat pe site-ul www.prestigehome.ro. Nicio parte interesata nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Campaniei sau despagubiri de orice fel in cazul modificarii duratei sau suspendarii Campaniei.

 

 1. PARTICIPANTII
 • La Campanie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara), care a implinit varsta de 18 ani, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare "Participantii").
 • Nu pot participa la aceasta Campanie si nu li se pot acorda premii:
  • - utilizatorilor cu varsta mai mica de 18 ani la data demararii Campaniei;
  • - angajaţilor Organizatorului, soţii şi rudele acestora până la gradul II inclusiv, nu sunt eligibili pentru a participa la Promoţie. De asemenea, colaboratorii, distribuitorii şi subdistribuitorii Organizatorului, nu au drept de participare la Campanie;

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI
 • Pentru a putea participa la Campanie, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 • Sa aiba un cont personal in reteaua de socializare INSTAGRAM si sa indeplineasca conditiile stipulate in acest Regulament
 • Pentru participantii de pe Instagram:
  • Sa dea like postării ce anuta Concursul “Soare pe terasa ta cu PrestigeHome”
  • Sa dea follow pe Instagram paginii de Instagram Prestige Home (prestigehome.ro)
  • Sa dea tag în comentarii unei alte persoane și să lase un comenatriu mentionand modalitatea preferată de relaxare pe timpul verii.
  • Extra șanse de câștig dacă participantul da share postării pe story
 •  
 • Pentru a participa la Campanie si pentru a fi eligibili pentru castigarea premiului, utilizatorului care acceseaza pagina de INSTAGRAM Prestige Home (prestigehome.ro) dedicata evenimentului i se pun in vedere urmatoarele:
 • a) Ca este singurul responsabil pentru comentariile pe care le publica, si ca garanteaza ca acestea nu vor incalca drepturile de proprietate intelectuala sau alte drepturi ale unei terte parti.
 • b) Se interzice distribuire prin intermediul paginii de Instagram, de Comentarii care au continut pornografic, ofensator, care contin injurii, care descriu orice forma de violenta sau de cruzime, scene care prezinta sau sugereaza acte sexuale, care prezinta arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata, care prezinta consum de droguri sau alte substante ilegale, care prezinte consum excesiv de alcool, care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care dovedesc caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care pot aduce prejudicii unei persoane si/sau incalca dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau intreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care contin publicitate sau materiale promotionale ale unor terti.
 • c) Comentariile pe care le vor introduce nu vor afecta in niciun mod pagina de Instagram sauimaginea Organizatorului.
 • d) Prin participarea la Campanie, nu va colecta, procesa, salva, datele cu caracter personal ale celorlalti Utilizatori si nici Materialele incarcate de alti Utilizatori;
 • e) Nu vor distribui, incarca, publica prin intermediul paginii de Instagram, Materiale care sa contina virusi sau coduri de programe, fisiere corupte sau programe menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze buna functionalitate a unui software, hardware, a unei retele, a unui server sau a altor echipamente;

 

 1. PREMIU
 Premiul prin tragere la sorti
 • Se acorda 1 premiu, constand in Canapea Extensibilă 2 locuri SUNNY, pentru terasă, 155x70x85 cm, Color: Turcoaz-Enjoy.
 • Valoarea bruta a premiului este 929,00 lei. Aceasta valoare include TVA-ul si impozitul pe premiu calculat si retinut la sursa, conform prevederilor codului fiscal.

5.2 Aspecte Generale

 • Premiul aferent prezentei Campanii are o valoare bruta totala de 929,00 lei.
 • Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii si nici nu poate fi compensat in bani.
 • Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorului necesare pentru a intra in posesia Premiului.
 • Premiul va putea fi colectat fizic de la adresa Organizatorului din Balotesti, Str. Unitatii 38, Judetul Ilfov sau poate fi expediat gratuit, la adresa Castigatorului, prin Curier cu confirmare de primire.
 • Un Participant are dreptul de a castiga un singur premiu in cadrul prezentei Campanii.
 • Fiecare Participant are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra in posesia Premiului. Refuzul exprimat va fi consemnat de Organizator si se considera a fi irevocabil. Un astfel de Participant va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea telefonica a Participantilor de rezerva in ordinea extragerii.
 • Daca, din orice motive, premiul nu a putut fi acordat catre Participantul castigator sau catre unul dintre rezerve, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul respectiv.

 

 1. SELECTAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIULUI
A) Tragerea la sorti
 • Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului se va realiza in data de 15 Iulie 2024, orele 12:00 AM. La aceasta tragere la sorti, fiecarui participant care a postat I se va acorda un numar unic. În cadrul tragerilor la sorti, se vor desemna, după cum urmează, pentru fiecare premiu: 1 câștigător și 1 rezerva.
 • Tragerile la sorti se fac prin mijloace electronice automate aflate la sediul Organizatorului, avand astfel siguranta ca alegerile sunt aleatorii si ca factorul uman nu poate interveni in desemnarea castigatorilor.
 • Tragerea la sorti va avea loc la sediul Organizatorului din Balotesti, Str. Unitatii 38, Judetul Ilfov, in prezenta unei comisii formate din persoane desemnate de Organizator.
B) Acordarea premiului
 • Câștigătorul va fi anunțat printr-o mentionare în comentarii și în story pe pagina de Instagram PrestigeHome. Timp de 48 de ore de la extragere, Organizatorul va incerca sa contacteze via instgram pe Participantul desemnat castigator pentru a-l informa despre modalitatea si conditiile in care poate intra in posesia Premiului.
 • Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care Participantul nu raspunde la apelurile Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu vorbeste limba romana, nu are serviciul de roaming activat sau pentru orice situatii in care Utilizatorul nu poate fi contactat in termenul de 48 de ore mai sus mentionat. In aceasta situatie Participantul va fi desemnat necastigator si se va trece la contactarea Participantilor de rezerva in ordinea extragerii lor la tragerea la sorti.
 • ATENTIE: Organizatorul nu raspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participantilor, in cazul in care acestia primesc mesaje prin orice mijloace de comunicare prin care se pretinde castigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participarii la aceasta Campanie/alta campanie si care nu au fost transmise de PrestigeHome. In acest sens, utilizatorilor li se pune in vedere ca, in situatia castigarii vreunui premiu in cadrul acestei Campanii, informarea se va face doar prin Instagram si pe numarul de telefon de contact, daca e cazul, si nu se vor solicita alte informatii decat cele mentionate in prezentul Regulament. Totodata, Organizatorul pune in vedere ca PrestigeHome nu solicita sau conditioneaza validarea castigatorilor / transmiterea premiilor de transmiterea vreunor sume de bani, informatii confidentiale (ca de exemplu datele cardului bancar, coduri de securitate, parole etc) catre terti sau Prestige Home.
 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
 • Prin participarea la Campanie, Participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile: numele, prenume, adresa de e-mail ale Participantilor la Campanie, adresa, numar de telefon si CNP in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale si predarii premiului. De asemenea, prin participarea la Campanie, Participantii consimt ca in cazul in care vor fi extrasi ca si Castigatori sa furnizeze aceste date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator.
 • Atribuirea Premiului este conditionata de prezentarea actelor de identitate in scopul validarii castigatorului.
 • Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor prezentei Campanii si premiul acordat.
 • Refuzul unui Participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentei Campanii cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Organizator, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea Premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
 • Cu acordul expres al Participantului castigator, persoana si imaginea acestuia vor putea fi folosite in mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de catre Organizator in cadrul Campaniei fara niciun fel de obligatie de plata.
 • Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
 • În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanţilor de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. Participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Participanţii nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanţii vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată catre Organizator la adresa sediului social sau la următorul număr: 0213512161

 

 1. TAXE SI IMPOZITE
 • Toate costurile ce decurg din ridicarea Premiului obţinute precum şi toate taxele aferente bunurilor oferite ca Premiu în cadrul Campaniei, cu excepţia impozitului aferent premiului ce cade în sarcina Organizatorului, precum şi orice altă cheltuială suportată de Participanţi ocazionată de intrarea în posesie a premiului obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul şi cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorilor.
 • Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiului Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscala competentă pentru veniturile pentru care are obligaţia să reţină la sursă impozitul.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care câştigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiului Campaniei, cad exclusiv în sarcina castigatorului validat
 • Câştigătorul este exclusiv răspunzător pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesia Premiului.
 • Prin participare la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezenta Campanie.

 

 1. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
 • Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Campaniei si acordarea Premiului stabilite conform prezentului Regulament.
 • Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii la Campanie sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor de internet, ca de exemplu: incarcarea retelei, utilizarea incorecta a aplicatiei Instagram, iesirea din aria de acoperire a conexiunii la internet, atingerea limitei de date, etc.

 

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/ punerea in aplicare a Campaniei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

 1. LEGEA APLICABILA. LITIGII
 • Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română.
 • Orice dispută aparută în legatură cu Campania şi aplicarea prezentului Regulament va fi înaintată spre rezolvare unui Comitet format din 3 membri numiţi de Organizator. Fiecare Participant care se consideră prejudiciat se poate adresa instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea comitetului este obligatorie pentru Participanţi până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.